Merlijn is vanaf de eerste winkel in Zwolle betrokken bij de automatisering. Met de groei van de onderneming zijn ook de pakketten meegegroeid, waarbij de nadruk steeds meer op het management is komen te liggen met als voorlopig sluitstuk het WIS, het Web Informatie Systeem.

Kassa en Kassabeheerder

Alle Kaldi winkels gebruiken dezelfde Kassa en Kassabeheerder. Artikelen kunnen worden gescand of via artikelcode of omschrijving worden opgezocht. De Kassa rekent af met verschillende betaalsoorten, registreert klanten en kent spaarpunten toe. Bij spaarpunten wordt op de bon aangegeven hoeveel punten de klant al heeft gespaard. Kasopmaak, dagomzet en allerlei speciale handelingen geven de winkel een eerste inzicht in het reilen en zeilen van de onderneming.

Voor de winkels is een betrouwbaar en eenvoudig te bedienen afrekensysteem de basis voor zakendoen.

De Kassabeheerder verzorgt het bestellen van artikelen en het bijhouden van de voorraad. Maar ook voor omzetvergelijkingen tussen meerdere periodes en het printen van barcode-etiketten. De kassa's communiceren automatisch met het hoofdkantoor.

Inkoper

De nadruk ligt bij het hoofdkantoor van Kaldi op het beheren van het assortiment. Prijzen en marges en spaarpunten worden berekend en bepaald. Tevens wordt aangeven welke artikelen in de winkels komen te liggen. Prijs- en assortimentswijzingen zijn de volgende morgen bij alle winkels doorgevoerd.

Verkoper

Bij de Verkoper van Kaldi ligt de nadruk niet op de directe verkoop, maar op het inzien van de verkopen per winkel, artikel en artikelgroep. Dagelijks worden alle verkopen van de winkels ingelezen. Heeft een winkel enige tijd geen communicatie gehad (telefoonlijnen uitgevallen) dan wordt automatisch de achterstand ingelopen zodra de lijnen hersteld zijn.

Het hoofdkantoor hecht het grootste belang aan gegevens voor het management.

WIS

Het Web Informatie Systeem is de nieuwste laag die over de pakketten heen is gelegd met als doel het management snel en overzichtelijk inzicht te geven in de omzetten van de winkels.

Bij Kaldi zijn een aantal onderdelen van het WIS in gebruik:

  • WIS Filiaal Management, bestemd voor het hoofdkantoor. Deze toegang heeft tot alle gegevens en vergelijkingen tussen winkels, periodes, artikelen, artikelgroepen of zelf samengestelde sets van deze gegevens. Het WIS geeft deze gegevens zowel in grafieken als in cijfers weer. Omdat het WIS webgeorienteerd is kan dit op alle soorten computers en tablets worden gebuikt. Het is het managementgereedschap bij uitstek.
  • WIS Winkel Management, bestemd voor de winkels zelf. Het hoofdkantoor bepaalt wie waar toegang toe heeft. De winkel krijgt zijn eigen cijfers te zien en kan deze vergelijken met door het hoofdkantoor samengestelde sets van andere soortgelijke winkels. Bij het inloggen krijgt de winkelier direct de belangrijkste gegevens in taartvorm te zien, zowel in omzet als in bijdrage in de bruto winst. Dat zal voor de meeste winkeliers voor het dagelijks gebruik voldoende zijn. Wil hij meer weten dan is dat beschikbaar.
  • WIS Spaarpunten Beheer: welke winkels geven spaarpunten uit en wanneer worden ze ingeleverd
  • WIS Assortiments Vergelijkingen is weer voor het hoofdkantoor bestemd om Assortimenten op rendement en ontwikkeling te bekijken
  • WIS Merk Analyse geeft het hoofdkantoor inzicht op welke wijze een bepaald merk zich ontwikkelt in de keten

Pakketten in gebruik

  • Inkoper
  • Verkoper
  • Kassa's in alle winkels
  • WIS (Web Informatie Systeem)

Advies en sturing

Dankzij het WIS, Merlijn's uitgebreide oplossing voor managementinformatie, kan er vanuit het hoofdkantoor waardevol advies worden gegeven aan de franchisenemers.

Quote hoe fijn het wel niet werkt en wat ze er allemaal mee kunnen.